233 – این بار سیر عالم کن برای دیدن معشوق

اگر چه عالم را همی گشتی، چون برای او نگشتی تو را باری دیگر می باید گردیدن گرد عالم که: قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (بگو ای پیغمبر که در روی زمین بگردید  تا عاقبت سخت آنها که تکذیب [آیات خدا و رسولان او را] کردند مشاهده کنید – انعام – 11). آن سیر برای من نبود، برای سیر و پیاز بود چون برای او نگشتی، برای غرضی بود. آن غرض حجاب تو شده بود نمی گذاشت که مرا بینی – همچنانکه در بازار کسی را چون به جد طلب کنی هیچکس را نبینی، و اگر ببینی خلق را چون خیال بینی. یا در کتاب مسئله ای می طلبی، چون گوش و چشم وهوش از آن یک مسئله پر شده است، ورقها می گردانی و چیزی نمی بینی. پس چون تورا نیتی و مقصدی غیر این بوده باشد، هر جا که گردیده باشی از آن مقصود پُر بوده باشی، این را ندیده باشی.